Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

2019 Yılı Şubat Mart Ayları Çiğ Süt Destekleme Çalışması Takvimi

09 Mayıs 2019

2019 YILI ŞUBAT - MART AYLARI ÇİĞ SÜT DESTEKLEME ÇALIŞMASI TAKVİMİ

08/05/2019         Süt Kayıt Sistemine veri girişlerinin bitirilmesi.

09-10/05/2019   İcmal 1 listelerinin kontrollerinin yapılması ve İcmal 2'ye dönüştürülmesi.

13-15/05/2019   İcmal 2 listelerinin askıya çıkarılması, askıdan indirilmesi

16/05/2019        İtirazların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

17/05/2019        İcmal 2 listelerinin oluşturularak il müdürlüğüne gönderilmesi

21/05/2019        İcmal 3 listelerinin kontrolü ve onaylanarak HAYGEM'e gönderilmesi.