Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu İle Protokol İmzalandı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Arasında Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.

22 Haziran 2018

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİR) arasında,  “Çiğ Süt Toplama, Muhafaza ve Depolama Elemanı” mesleğine yönelik meslek standardı ve yeterlilik hazırlamak üzere 21 Haziran 2018 tarihinde işbirliği protokolü imzalandı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ev sahipliğinde düzenlenen Protokol törenine Mesleki Yeterlilik Kurum Başkanı Sayın Adem CEYLAN, SÜTBİR Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tevfik KESKİN,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ali İhsan GEZGİN, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Sayın Münir ALTINBAŞ,  MYK Başkan Yardımcısı Metin KARAMAN, MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanı Yaprak AKÇAY ZİLELİ ve Merkez Birliğimiz Genel Sekreteri Ali ÖZGEHAN katılım sağladılar.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın CEYLAN törende yaptığı konuşmada, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırma, eğitim ve istihdam arasındaki uyumun sağlanması, üretim ve hizmet süreçlerinde verimliliğin artırılması gibi hususlarda Kurumumuz faaliyetlerinin önemine değindi. Süt ve süt ürünlerinin toplanması aşamasından tüketiciye sunulma sürecine kadar doğrudan tüketicinin sağlığını ilgilendiren alanlarda çalışan kişilerin mesleki niteliklere haiz olmasının ve bu alanlarda nitelikli insan kaynağının istihdam edilmesinin önemine vurgu yaptı. Nitelikli insan kaynağının istihdam edilmesinin ekonomik kalkınmada önemli bir rol üstlendiğini belirten Sayın CEYLAN, kaynakların etkin kullanımının hem küçük hem de büyük üreticiler açısından kaçınılmaz olması gerektiğini ifade etti. Çiğ süt toplama, muhafaza ve depolama alanında mesleki niteliklerin belirlenmesi amacıyla hazırlanacak olan ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliğin belirlenmesinin ardından, hem ilgili eğitim kurumlarında bu standart ve yeterliliklere göre eğitim verileceğine hem de nitelikli insan kaynağının istihdam edilmesine imkân verileceğine değindi.

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tevfik KESKİN ise yaptığı konuşmada, çiğ süt toplama, muhafaza ve depolama mesleğinin, bugüne kadar değeri bilinmeyen bir meslek olduğuna; ancak uygulama süreçlerinin insan sağlığı açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Mesleğin standardının ve yeterliliğinin hazırlanmasının ardından belgeli kişilerin sektörde istihdam edilmesinin sektöre sağlayacağı faydayı belirtti. Sayın KESKİN, meslek standardı ve yeterlilik hazırlama çalışmasını, hem mesleğin tanınır hale gelmesi açısından, hem de üretime sağlanacak fayda açısından son derece önemsediklerini ve gıda ve tarım sektörlerinde ilerleyen dönemlerde farklı mesleklerde de çalışmalarına devam etmek istediklerini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından, işbirliği protokolü Sayın CEYLAN ile Sayın KESKİN tarafından imzalanmıştır. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tevfik KESKİN tarafından Mesleki Yeterlilik Kurum Başkanı Sayın Adem CEYLAN’A sunulan hediyenin ardından protokol töreni tamamlanmıştır.

 

 

 

 

Fotoğraf Galerisi

M.Y.K İmza