Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

Tebliğler

29 Kasım 2017

2017 Yılı Tebliğleri

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2017/34):

Bu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Tebliğ

Başvuru Formu ve Taahütnamesi

 

2016 Yılı Tebliğleri

Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2016/6):

Bu Tebliğin amacı, ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması, çiğ süt arzının fazla olduğu dönemlerde piyasadan çekmek suretiyle üretici fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla; ihracatçı firmaların ihraç ettikleri ürünlerde kullandıkları çiğ süt ve/veya süt tozunun iç piyasadan temin edilmesinin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Tebliğ

Üretim Taahütnamesi

 

2012 Yılı Tebliğleri

Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozlerının Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Metotları Tebliği:

Tebliğ

 

2011 Yılı Tebliğleri

16 Ekim 2011 İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ No 2011-46:

Tebliğ

Ekler

 Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (TEBLİĞ NO: 2011/26)

Tebliğ

Ek

 

 Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2011/53)

Tebliğ

 

 

Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/ 13 )

Tebliğ

 

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2011/50)

Tebliğ

 

Van’da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (TEBLİĞ NO: 2011/60)

Tebliğ

 

2010 Yılı Tebliğleri

Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği

Tebliğ

 

2009 Yılı Tebliğleri

Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (TEBLİĞ NO: 2009/57)

Tebliğ