Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

Çiğ Süt Toplama elemanı ( Seviye 3) ve Çiğ Süt Depolama elemanı ( Seviye -4) yeterlilik taslakları görüşlere açılmıştır.

06 Ağustos 2019

Ulusal yeterliliklerin belirlenmesi amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİR) arasında imzalanan Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında Çiğ Süt Toplama elemanı ( Seviye 3) ve  Çiğ Süt Depolama elemanı ( Seviye -4) taslak yeterlilikleri hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderilmiştir.

 

Görüş alma süreci 10 Eylül 2019 tarihinde tamamlanacak olan taslak yeterlilikler, SÜTBİR tarafından gelen görüşler doğrultusunda gözden geçirildikten sonra MYK Eğitim Sektör Komitesinin görüşüne sunulacaktır.

Taslak yeterlilikleri inceleyerek, doldurduğunuz görüş ve değerlendirme formlarını 10 Eylül  2019 tarihinekadartsumb.sut@gmail.com veya sutbirlik@gmail.comadresine e-posta ile ulaştırmanız gerekmektedir. Bilginize sunulur...

 

MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan MYK kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur.

MYK hakkında daha geniş bilgi almak için tıklayınız.

 

Dosyalar : 

Görüş ve Değerlendirme Formu-UY seviye 3

ÇİĞ SÜT TOPLAMA ELEMANI-(Seviye 3)

 

Görüş ve Değerlendirme Formu-UY seviye 4

ÇİĞ SÜT DEPOLAMA SORUMLUSU (Seviye 4)