Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

2019-2020 OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

09 Eylül 2021

KARAR TARİHİ                      : 08.09.2021

KARAR NO                              : 2021/1

KARARA KATILANLAR         : Zübeyir YALÇIN, Mehmet KAYAN, Mustafa ÖZTÜRK, Mustafa 

                                             CEYLAN

GÜNDEM                                 : 2019-2020 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Hakkında.

KARARIN METNİ

Yönetim kurulumuz 08.09.2021 tarihinde birlik merkezinde toplanarak aşağıda ki kararı oy birliği ile almışlardır.

Selçuklu İlçesi Süt Üreticileri Birliği’nin 2019-2020 yılları olağan mali genel kurul toplantısı 24.09.2021 Cuma günü aşağıda belirtilen gündemle Hacıfettah Mah. Furgan Dede Cad.Taşhan İş Hanı No:66/501 Meram/Konya ardesinde  saat 11:00’de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı 01.10.2021 Cuma günü aynı yerde,aynı saatte ve aynı gündemle  yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1-   Yoklama ve açılış,

2-   Divan Başkanlığı seçimi,

3-   Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4-   2019-2020 Yılları Yönetim ve Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası,

5-   2019-2020 Yılı  Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası,

6-   5200 Sayılı Kanunun 18. Maddesine göre, Birliğin mali yönden bağımsız denetçilere denetlenip hazırlanan raporun okunarak üyelerin incelenmesine sunulması,

7-   2021-2022 yılı tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması,

8-   Üye giriş aidatları ile yıllık aidatların belirlenmesi,

9-   Dilek ve temenniler,

10-       Kapanış, 

 

Yönetim Kurulu

 

Zübeyir YALÇIN                 Mehmet KAYAN                 Mustafa ÖZTÜRK

Yön.Krl.Bşk.                     Yön.Krl.Bşk.Yrd.                Yön.Krl.Muh.Üyesi

 

 

 

 

Mustafa CEYLAN               Dursun YAPRAK

Yön.Krl.Üyesi                    Yön.Krl.Üyesi