Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

Merkez Birlik Üyelik

19 Şubat 2018

• Alt Birliklerin Merkez Birliğine üyelik başvurusu için kendi yetkili organlarınca yetkilendirilmesi gerekir. (Kuruluş Genel Kurullarını yapmış ve Genel Kurulda Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğine Üye Olma Kararı açıkça alınmış olmalı)


• Üst Birlik Temsilcisi ( Ankara Temsilcisi) Ad / Soyadı açık bir şekilde belirtilerek seçilmiş olması


• Genel Kurul Evraklarının ve Ankara temsilcisinin evraklarının aslının veya aslı gibidir onayı ile eksiksiz Merkez Birliğine üye olmak istediğine dair bir üst yazı ile gönderilmiş olmalı 


• Aslı Gibidir onaylı tüzük fotokopisi,


• Yönetim kurulu, müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde üyelik şartlarını taşıyanların üyeliklerini kabul eder.


• Üyelik, giriş aidatının ödenmesi ile kazanılır. Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz giriş yılını müteakip yıllarda yıllık aidat alınır.