Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

Bakanlar Kurulu Kararları

29 Kasım 2017

 

2011 Yılı Kararları

2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

İndir

2011 Yılında yapılacak tarımsal desteklemelere iliskin karar

İndir

2011 Yılında Yapılacak Olan Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

İndir

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baknlığının Teşkilat ve Görvleri Hakkında Kanun Hükmünde_Kararname_639_Nolu_KHK 

 İndir

 

2010 Yılı Kararları

2010 Yılnda Meydna Geln ve 5363 sayılı Tarım Sigortları Kanunu kapsamınada Borçların ertelenmesine ilişkin karar

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

 

2009 Yılı Kararları

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar

Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar

Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

 

 

2008 Yılı Kararları

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere 2009 Yılında Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

 

2007 Yılı Kararları

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin_Karar

 

 

2006 Yılı Kararları

Tarım Sigort aları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin_Karar