Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

Genelgeler

29 Kasım 2017

 

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi - 2012

Hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı bir ortamda insan sağlığını, gıda güvenilirliğini ve sürdürülebilir gıda güvenliğini temin etmek mümkün değildir. Hayvan sağlığının temini ve gıda güvenilirliğinin sürdürülebilmesi için Bakanlığımızca, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi, eradikasyonunun sağlanması amacıyla, hem ulusal hem de uluslararası projeler yürütülmektedir.

Bu çerçevede Türkiye’de Şap Hastalığının Kontrolü Projesi, Türkiye’de Kuduz Hastalığının Kontrolü Projesi, Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması Projesi gibi uluslararası ve Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi, Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi Projesi gibi ulusal birçok proje yürütülmektedir

Bu çerçevede, hayvan sağlığını ve dolayısı ile halk sağlığını korumak için, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince belirlenmiş olan ihbarı mecburi hastalıklar ve diğer hastalıklarla mücadele kapsamında Bakanlıkça belirlenmiş 2012 yılı mücadele programı aşağıda doküman içerisinde belirtilmiştir.

 

Genelgeyi İndir