Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

Yönetmelikler

29 Kasım 2017

Yeni Teftiş Yönetmeliği:
Yönetmelik

 

2016 Yılı Yayınlanan Yönetmelikler

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:
Yönetmelik

 

2015 Yılı Yayınlanan Yönetmelikler

Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:

Yönetmelik

 

2011 Yılı Yayınlanan Yönetmelikler

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliği:

Yönetmelik

Ek

Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik:

Yönetmelik

Ek

 

Canlı Hayvanlar Ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik:

Yönetmelik
Ek

 

Gıda İşletmelerin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik:

Yönetmelik
Ek

 

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik:

Yönetmelik
Ek

 

Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenemsine Dair Yönetmelik:

Yönetmelik
Ek

 

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik:

Yönetmelik
Ek

 

Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri HakkındaYönetmelik:

Yönetmelik
Ek

 

Çiftlik Hayvanları Refahına İlişkin Yönetmelik:

Yönetmelik
Ek

 

Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik:

Yönetmelik
Ek

 

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı Ve Korunması Yönetmeliği:
Yönetmelik
Ek

 

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği:

Yönetmelik
Ek

 

Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik:

Yönetmelik
Ek

 

Yem Hijyeni Yönetmeliği

Yönetmelik
Ek

 

Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik
Yönetmelik 
Ek

 

İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik

 

Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları hakkında Yönetmelik

Yönetmelik

 

Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik

Yönetmelik

 

Gıda Hijyeni Yönetmeliği

Yönetmelik

 

Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği

Yönetmelik

 

Sığırlarda Löykoz Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

Yönetmelik

 

Şarbon Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

Yönetmelik

 

Yem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik

  

2010 Yılı Yayınlanan Yönetmelikler

İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik 7 Aralık 2010 Tarihli ve 27778 Sayılı Resmî Gazete

Yönetmelik
Ekler

 

Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik

 

2009 Yılı Yayınlanan Yönetmelikler

Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik

 

2008 Yılı Yayınlanan Yönetmelikler

Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik

 

2007 Yılı Yayınlanan Yönetmelikler

Tarımsal Üretici Birlikleri İle Tarımsal Uretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik

  

2005 Yılı Yayınlanan Yönetmelikler

Tarimsal Uretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Yönetmelik