Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

Hakkımızda

Türk tarım sektörünün mevcut yapısının, ihtiyaçlara cevap veremiyor hale gelmesi ve uluslar arası standartlara ulaşması için AB uyum yasaları çerçevesinde Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği kurularak 2005 yılında faaliyete başlamıştır.

29 Kasım 2017

 

SÜTBİR

Türk tarım sektörünün mevcut yapısının, ihtiyaçlara cevap veremiyor hala gelmesi ve uluslar arası standartlara gelmesi için AB uyum yasaları çerçevesinde 5200 sayılı kanun kapsamında yedi (7) kurucu süt üretici birliği bir araya gelerek Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği kurularak 2005 yılında faaliyete başlamıştır.

Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Birliği kuruluşundan bu güne kadar birçok proje ve faaliyette bulunmuş ve üretici birlikleri arısında en çok büyüyen, çalışan ve örgütlülük oranını devamlı artıran bir kuruluş olmuştur.

Türkiye genelinde 65 ilde 626 ilçede merkez birliğimize üye 290 adet süt üreticileri birliği ve 250 bin kişi üreticisi ile faaliyet göstermektedir. 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan SÜTBİR, ürün kalitesini iyileştirmek, pazarlama gücü arttırmak, üretici haklarını koruma altına alınmak ve kayıt dışı süt üretimini engellemek gibi konulardaki sorunların çözüm noktasında tarım ve hayvancılık sektörünün umut ışığı olmuştur.

 

SÜTBİR’İN GÖREVLERİ
SÜTBİR, çiftçilerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek, ekonomik ve sosyal yoldan kalkınmalarını sağlamak süt sektörünü geliştirmek ve ihtiyaç duyulan hususlarda eğitim vermek amacıyla;

 • Üye birliklerin ürettikleri sütün ulusal düzeyde üretim planlaması yapmak,
 • Sütün pazarlanmasına ilişkin kurallara uyulmasında birlik üyelerine yardımcı olmak ve üyelerini yönlendirmek,
 • SÜTBİR üyesi olan süt üretici birliklerinin faaliyetlerini desteklemek, izlemek ve değerlendirmek,
 • Üyelerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
 • Alt birliklerin her türlü tarımsal ürünlerin üretim, değerlendirme ve pazarlama konularındaki müşterek menfaatlerini korumak, bu hususta iktisadi faaliyette bulunmak,
 • Alt birliklerin faaliyetlerini koordine etmek, dış ülkelerle olan münasebetlerini düzenlemek görevlerini üstlenmiştir.

 

MERKEZ BİRLİĞİMİZE ÜYE OLAN SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİNİN İŞLEVLERİ
Merkez birliğimiz bünyesinde; Sütün üretimini talebe göre planlamak ürünün kalitesini iyileştirmek ürünü geçerli norm ve AB standartlarına uygun olarak pazara sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslar arası ölçekte pazarlama gücünü arttırıcı tedbirler almaktır.

 

SÜTBİR’İN VİZYONU
Ulusların ve onu oluşturan bireylerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal yönden sağlıklı ve güçlü olarak yaşamasında, ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde, refah düzeyinin yükselmesinde, beslenmenin insanın en temel gereksinimi olduğu ve bu beslenme öğelerinden biri olan sütün bir alternatifi daha olmadığı bilinci ile sütün kaliteli üretimini sağlamak ve sütün üreticilerini tek merkezde toplamak ve üretilen sütün kaliteli, hijyenik ve standartlara uygun üretiminin kontrol edilmesi ve üretici haklarının korunmasını vizyon edinen SÜTBİR, 2006 yılında Türkiye de ilk defa ulusal süt kayıt sistemini kurarak kayıt dışı üretimin engellenmesini hedefleyerek Türkiye genelinde üretilen sütü kayıt altına almaya başlamıştır.

2006 yılından bugüne Ulusal Süt Kayıt Sistemi sayesinde ulusal düzeyde bölge bazlı üretilen süt miktarları hakkında detaylı bilgiler alınmış, 2002 yılında sanayiciye giden süt miktarı 1.5 milyon ton iken 2014 yılı sonu itibariyle 8.3 milyon ton süt kayıt altına alınarak, kayıtlı süt oranı artırılmıştır.

 

SÜTBİR’İN MİSYONU
AB normlarında ürün üretmeyi, ürüne pazar bulmayı ve kayıt dışı sütü engellemeyi baş misyon edinen SÜTBİR, hedeflerine ulaşmak ve hizmetlerinin devamlılığını sağlamak adına, yatırımlar yaparak, üreticimize sunduğumuz hizmetlerle Türk tarımının güçlenmesinde lider rol oynamak arzusundadır

 

SÜTBİR ÜYESİ;

 • Ulusal Süt Kayıt sistemi sayesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının SÜTBİR aracılığıyla üreticilere aktardığı Hayvancılık ve süt destekleme primlerinden faydalanır,
 • Hijyenik süt üretimi, suni tohumlama, hayvan bakimi, besleme ve sağım gibi çiftlik uygulamaları hakkında sağlıklı teknik bilgi desteği ve eğitim alır,
 • SÜTBİR Üyelerini yurt içinde ve yurt dışında temsil eder. Üyelerinin her türlü sorunların çözümü noktasında çalışmalarını büyük bir özveri ile çalışır,
 • Kurum ve Kuruluşlar ile yapılan protokoller çerçevesinde Süt alım bedelini teminat göstererek SÜTBİR üyeliği ayrıcalığı ile kredi alabilir,
 • Birliğin sağladığı imkanlar sayesinde sütünü hijyenik koşullarda ve ürününü değerinde pazarlama imkanı bulur,