Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

Çiğ Süt Toplama Depolama ve Muhafaza Sorumlusu Ulusal Meslek Standardı Taslağı Görüşlere Açılmıştır.

11 Aralık 2018

MYK  Mesleki Yeterlilik Kurumu

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan MYK kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur.

 

MYK hakkında daha geniş bilgi almak için tıklayınız.

 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Merkez Birliğimiz arasında 21 Haziran 2018 tarihinde Çiğ Süt Toplama Depolama ve Muhafaza Sorumlusu Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

Bu protokol kapsamında meslek standartlarını oluşturabilmek amacıyla Merkez Birliğimizce; çiğ süt toplama, depolama ve muhafaza elemanı mesleği için, Ulusal Meslek Standardı taslağı hazırlanmıştır.

Hazırladığımız taslak ile ilgili değerli görüş, öneri ve katkılarınıza ihtiyaç duymaktayız. Taslak Meslek Standardına, görüş ve değerlendirme formlarına aşağıdaki linkleri tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Taslak Meslek Standardını inceleyerek, doldurduğunuz görüş ve değerlendirme formlarını 14 Ocak 2019 tarihinekadar tsumb.sut@gmail.com veya sutbirlik@gmail.com adresine e-posta ile ulaştırmanız gerekmektedir.

Bilginize sunulur...

 

Çiğ Süt Toplama Depolama ve Muhafaza Sorumlusu Ulusal Meslek Standardı Taslağı

Meslek Standardı Görüş Bildirim Formu