Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

Merkez Birliği UMS ve UY taslakları

Merkez Birliğimiz tarafından hazırlanan 4 Mesleğe ait UMS ve UY taslakları görüşe açılmıştır.

12 Temmuz 2021

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan MYK kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur.

 

MYK hakkında daha geniş bilgi almak için https://www.myk.gov.tr/

 

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Projesi (TUYEP) hibe bileşenlerinden olan “VOCTEST Merkezleri- III Hibe Programı” kapsamında, “Çiğ Süt Üretim, Toplama ve Depolama Süreçlerinde Çalışanların Niteliklerinin Tanınması” projesi hibe almaya hak kazanmış ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile SÜTBİR arasında Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

Bu protokol kapsamında meslek standartlarını oluşturabilmek amacıyla Merkez Birliğimizce; “Hayvan Bakıcısı, Süt Sağım Elemanı, Süt Sağım Operatörü ve Yem Ünitesi Operatörü” için Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve Ulusal Yeterlilik (UY) taslağı hazırlanmıştır. 

Hazırladığımız UMS ve UY taslakları ile ilgili değerli görüş, öneri ve katkılarınıza ihtiyaç duymaktayız. Söz konusu mesleklerle ilgili taslaklara ve görüş değerlendirme formlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Taslak UMS ve UY’leri inceleyerek, doldurduğunuz görüş ve değerlendirme formlarını 02 Ağustos 2021 tarihine kadar proje@tsumb.org.tr veya kurumsal@tsumb.org.tr adresine e-posta ile ulaştırmanızı arz/rica ederiz.

Konuyu değerlendirmelerinize ve bilgilerinize sunar, görüşleriniz, katkılarınız ve önerileriniz için şimdiden teşekkür ederiz.

 

Myk Üst Yazı

 

Hayvan Bakıcısı UMS Taslağı

Hayvan Bakıcısı UMS Görüş ve Değerlendirme Formu

 

Hayvan Bakıcısı UY Taslağı

Hayvan Bakıcısı UY Görüş ve Değerlendirme Formu

 

Sağım Elemanı UMS Taslağı

Sağım Elemanı UMS Görüş ve Değerlendirme Formu

 

Sağım Elemanı UY Taslağı

Sağım Elemanı UY Görüş ve Değerlendirme Formu

 

Sağım Operatörü UMS Taslağı

Sağım Operatörü UMS Görüş ve Değerlendirme Formu

 

Sağım Operatörü UY Taslağı

Sağım Operatörü UY Görüş ve Değerlendirme Formu

  

Yem Ünitesi Operatörü UMS Taslağı

Yem Ünitesi Operatörü UMS Görüş ve Değerlendirme Formu

 

Yem Ünitesi Operatörü UY Taslağı

Yem Ünitesi Operatörü UY Görüş ve Değerlendirme Formu