Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

GENEL KURUL TOPLANTISI

22 Ekim 2021

İLAN                 :

 

 

               Sakarya İli Pamukova İlçesi Süt Üreticileri Birliği’nin Genel Kurulu 10.11/2021 Çarşamba günü saat14:00 ‘de Pamukova Kültür Merkezinde yapılacaktır.

            Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 17/11/2021 Çarşamba  günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

 

            Üyelerimize duyurulur.

 

  

                                                                                        

 

    Pamukova Süt Üreticileri Birliği

                                                                                                        Başkan

                                                                                                    Ayhan KÖSE                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                              

                                                                                                             

 

 

 

GÜNDEM         :

 

1-      Açılış ve Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

2-      Divan Teşekkülü

3-      Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunup, görüşülerek oylanması ve ibrası

4-      2018, 2019  ve 2020  yılı kesin hesaplarının görüşülmesi ve ibrası

5-      2021  yılı Tahmini Bütçe ve çalışma raporlarının görüşülerek oylanması, ibrası

6-      Üye aidat ücretlerinin görüşülmesi

7-      Başkanlık maaş miktarının görüşülmesi

8-      Dilek ve Temenniler

9-      Kapanış